Select Page

Sustav strateškog menadžmenta

Posjedujemo know – how rješenje za izradu poslovne strategije i izgradnju strateškog sustava upravljanja koji se temelji na Integrativnom strateškom modelu Balanced Scorecard i PMI OPM3 modelu organizacije. Pristup kojim prilazimo ovom izazovu je holistički i sustavan. Poslovnu strategiju kreiramo zajedno s menadžmentom poslovne organizacije na način da izvršavamo diseminaciju znanja o strateškom menadžmentu i znanja za integraciju strateškog i operativnog menadžmenta. Poslovna strategija zajednički je projekt koji generira novi smjer poslovne organizacije i uključuje sve segmente organizacije u proces nužnih promjena koje će uslijediti u nadolazećem razdoblju. Izrada poslovne strategije i izgradnja strateškog sustava upravljanja je proces koji zahtjeva visoku ekspertizu i iskustvo. Odabir poslovne strategije mora biti dobro promišljen i u ovaj projekt ulazimo isključivo sa direktorima i menadžerima koji su spremni na osobne i organizacijske promjene i koji su spremni svojim ponašanjem potaknuti druge na promjene. Sve ostalo je gubitak vremena za obje strane,… Strateški pristup upravljanju podiže kapacitete organizacije i značajno smanjuje troškove hazarderskih odluka. Nakon ove točke svi interni projekti bit će dobro promišljeni i upravljani.