Select Page

Centri odgovornosti

Organizacija prema centrima odgovornosti pojam je koji se veže za teoriju organizacije i računovodstva. Svrha organizacije prema centrima odgovornosti je delegiranje što većeg stupnja odgovornosti sa direktora i menadžera na niže razine sve do pojedinog radnog mjesta. Centri odgovornosti su organizacijske jedinice (npr. proizvodni segment) ili pojedinci (npr. Key Account Manager) koji upravljaju procesima za koje su odgovorni. Svrha centara odgovornosti je mjerenje učinkovitosti, kontrola troškova i nagrađivanje za rezultate. Premda su mnogi suvremeni teoretičari organizacije rada pokušali oboriti tradicionalnu teoriju o centrima odgovornosti i s njom povezano računovodstvo odgovornosti sve do danas to nitko nije uspio. Centri odgovornosti su segmenti poduzeća na koje se delegira odgovornost za alokaciju resursa i rezultate rada.

Centri odgovornosti su intrapoduzeća kojima upravljaju menadžeri centara odgovornosti, a najbolji se rezultati postižu kada menadžeri postanu lideri. Tada se menadžment centara odgovornosti preoblikuje stilom upravljanja u intrapoduzetništvo, odnosno upravljanje s velikim stupnjem odgovornosti. Dizajniranje organizacije prema centrima odgovornosti zahtjeva dizajniranje sustava računovodstva u računovodstvo odgovornosti. Višesegmentna poduzeća bi trebala imati organizaciju temeljenu na centrima odgovornosti i računovodstvo odgovornosti ako menadžment tih poduzeća namjerava konkurirati na tržištu strategijom troškovnog vodstva.