Select Page

Misija, vizija i vrijednosti

Misija

Naše poduzeće postoji radi rješavanja kompleksnih organizacijskih izazova ali jednako i radi pomicanja i uklanjanja barijera koje stoje na putu da se individualni poduzetnici i menadžeri ostvare u svom radu. Visokom razinom ekspertize iz temeljnih upravljačkih i poduzetničkih područja znanja zajedno s našim klijentima surađujemo na organizacijskim i individualnim projektima koji mijenjaju poslovnu okolinu u ekstrinzično motivirajuću za rad i poslovni uspjeh.

Izjava o misiji poduzeća:

„Visokom razinom znanja, vještina i kompetencija rješavamo najsloženije organizacijske izazove kroz redizajn poslovnih procesa, izgradnju softverskih rješenja i diseminaciju najsuvremenijih upravljačkih znanja na zaposlenike i menadžment s kojima razvijamo partnerske odnose i stvaramo nove vrijednosti.“

Vizija

Sustavan i holistički pristup rješenju organizacijskih problema i osobnih izazova s našim partnerima različitost je koja nas prepoznatljivo diferencira na tržištu konzultantskih usluga u području poduzetništva i menadžmenta. Ključna različitost ostvaruje se u kompetencijama za rješavanje najsloženijih organizacijskih izazova iz područja poduzetništva i menadžmenta. Pristup rješenju takvih složenih problema zahtjeva povjerenje tako da mi biramo samo one partnere koji znaju da se složeni organizacijski problemi rješavaju kroz vrijeme, strpljivim i napornim radom.

Izjava o viziji poduzeća:

„Kreirati mrežu partnerstava s poslovnim organizacijama s kojima kontinuirano primjenjujemo i unapređujemo superioran model upravljanja organizacijom koji je utemeljen na univerzalnoj etici i suvremenim poduzetničkim i upravljačkim znanjima te primjenom takvog upravljačkog modela stvaramo organizacijsko okružje u kojem se čovjek može slobodno ostvariti na dobro zajednice i svoje osobno dobro, a organizacija dosegnuti veće rezultate kroz vrijeme.“

Vrijednosti

Čvrsto vjerujemo kako je dugoročan i istinski poslovan uspjeh i ispunjenje osobne i organizacijske misije moguće samo kroz primjenu načela i vrijednosti univerzalne etike. Prema našem dubokom uvjerenju univerzalna etika sadržana je prije svega u temeljnim biblijskim načelima prema kojima čovjek ima svrhu stvarati na dobro zajednice i živjeti za dobro drugih. Modele i metode rada koje razvijamo stavljaju u središte čovjeka, ali samo čovjeka spremnog preuzeti inicijativu za vlastitu budućnost i dobro zajednice i tako stvarati u radnom okružju u kojem je zaposlen.

Izjava o vrijednostima poduzeća:

„Primjenom univerzalnih etičkih načela i suvremenih poduzetničkih i upravljačkih znanja težimo primjeni najizvrsnijih poslovnih rješenja koje trajno svjedoče vrijednostima rada i svijesti o važnosti preuzimanja osobne odgovornosti za vlastitu budućnost, ali i budućnost zajednice kako bi svaki pojedinac u organizaciji mogao ostvariti stvaralačku misiju za koju je pozvan.“

  Temeljne vrijednosti

  Kreativnost

  Inovativnost

  Proaktivnost

  Izvrsnost

  Društvena odgovornost