Select Page

O nama

O nama

Holspico d.o.o. konzultantska je tvrtka koja pruža usluge stručnog savjetovanja i edukacija iz područja poduzetništva i menadžmenta pristupom kojim transferiramo najsuvremenija upravljačka znanja u vašu organizaciju za potrebe donošenja pravih poslovnih odluka i rješavanja kompleksnih organizacijskih problema.

dr. sc. Vladimir Grebenar, pred., univ. spec. oec.

PMP,BSMP, KPIP, OIP, CBC

 

Diplomirao je marketing menadžment i završio postdiplomski sveučilišni studij iz poduzetništva na ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirao je na Međunarodnom međusveučilišnom Interdisciplinarnom studiju Poduzetništvo i inovativnost pri Međunarodnom centru za poduzetničke studije (ICES, International Centre for Entrepreneurial Studies) između 5 sveučilišta u Europskoj Uniji i Velikoj Britaniji (EFOS Osijek, University of Turku Finska, Durham University UK, University of Maribor Slovenija & University of Klagenfurt, Austrija). Posjeduje izbor u nastavno zvanje predavača za visoko obrazovanje od strane Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola u RH pri MZOS. Ovlašteni je investicijski projektant (OIP) i tajnik Hrvatskog društva investicijskih projektanata (HDIP). Posjeduje najprestižniji certifikat za upravljanje projektima Project Management Professional (PMP) i član je Project Management Institute (PMI) sa sjedištem u Philadelphia (Pennsylvania, US). Tijekom stručnog usavršavanja u SAD-u ostvario je najprestižniji certifikat za poslovnog stratega Balanced Scorecard Master Professional (BSMP) od američkog Balanced Scorecard Institute sa sjedištem u Cary (North Carolina, US) te Balanced Scorecard Professional (BSP) certifikat od George Washington University, College of Professional Studies (Washington DC, US). Međunarodna asocijacija Strategy Management Group (Cary, Nort Carolina, US) odobrila je certifikat za dizajniranje sustava mjerenja učinkovitosti Key Performance Indicator Professional (KPIP). Međunarodna asocijacija profesionalnih konzultanata Institute od Certified Business Consultants (ICBC) sa sjedištem u Wilmingtonu (Delaware, US) odobrila je verifikaciju za certificiranog poslovnog konzultanta (CBC). Kandidat je za stjecanje Chartered Management Accountant (CMA) pri Institute od Management Accountants (IMA) te Program Management Professional (PgMP) certifikata od PMI. 

Posjeduje višegodišnje iskustvo top menadžmenta i upravljanja velikim i složenim poslovnim organizacijama iz djelatnosti građevinske proizvodnje i trgovine. Vlasnik je i direktor konzultantskog poduzeća Holspico d.o.o. i posjeduje višegodišnje konzultantsko iskustvo. Specijalist je za dizajniranje poslovnih organizacija prema teorijama centara odgovornosti i integriranje organizacije u Balanced Scorecard strateški model upravljanja, povezivanje strategije s proizvodnim i pomoćnim operacijama poduzeća i dostizanje stupnja poslovanja u kojem su sve operacije u poduzeću integrirane sa poslovnom strategijom. Specijalist je za dizajniranje projektne organizacije rada, holističke marketing organizacije, kontroling organizacije, sustava nagrađivanja rada, integrirane sistematizacije sa sustavom kvalitete i trajno učeće organizacije. Posjeduje visoku ekspertizu za upravljanje promjenama i ekspertizu iz business analyst područja za dostizanje izvrsnosti u procesima i digitalizaciji procesa te iskustvo u modeliranju organizacije za potrebe diseminacije znanja između zaposlenika. 

Predavač je predmeta iz područja marketinga, poduzetništva, računovodstva, strateškog i operativnog menadžmenta, trgovinskog poslovanja, poslovne komunikacije, obiteljskog poduzetništva, projektnog menadžmenta i upravljanja rizicima na stručnom studiju Europska poslovna škola (EBUS). Sudjelovao kao gost predavač i na drugim stručnim i sveučilišnim institucijama. Predavač je na programima stručnog usavršavanja iz projektnog menadžmenta, računovodstva i kontrolinga u ustanovi Experta iz Zagreba. Poslovno surađuje i s drugim institucijama u programima cjeloživotnog obrazovanja. Objavio je preko 20 radova u zbornicima sa znanstvenih konferencija i simpozija i napisao knjigu iz projektnog menadžmenta koja je trenutno na recenziji.

Dizajnirao je više softverskih rješenja za mjerenje poslovne učinkovitosti u procesima proizvodnje, prodaje i nabave, softvera za sustav kvalitete, podršku upravljanju ljudskim resursima, kompenzaciji rada i softvera za mjerenje organizacijskih znanja, vještina i kompetencija. Provodi interim menadžment u poslovnim organizacijama s kompleksnim organizacijskim izazovima. Autor je holističke metode upravljanja troškovima i modela preciznog izračunavanja poslovne učinkovitosti po segmentima poduzeća u kratkim intervalima. 

Intrizična radoznalost učenja i spoznaje novih znanja najveći je hobi. Košarka, nogomet, plivanje i trčanje aktivnosti su koje život čine boljim. Najveći osobni uspjeh i najveće zadovoljstvo su zajedničko vrijeme provedeno sa obitelji, suprugom i šestero male djece.

 

dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š.

 

Iskusni poslovni savjetnik, edukator i poduzetnik/menadžer s 20 godina menadžerskog i poduzetničkog iskustva u rješavanju korporativnih/institucijskih  problema, pokretanju i vođenju vlastitih poduzeća, upravljanju klijentima i vođenju ljudskih resursa u poslovnom i akademskom kontekstu. Izvrsno poslovno iskustvo stekao je kao član uprave u multinacionalnoj korporaciji, pokrenuo i vodio dva mikro poduzeća (jedno proizvodno i jedno uslužno u međunarodnom okruženju). Akademsko iskustvo temelji se na 15 godina rada u akademskoj zajednici kao profesor, predstojnik katedre poduzetništva i menadžmenta, te trenutno dekan visokog učilišta u drugom mandatu. Također, ravnatelj je Instituta za obrazovanje za poduzetništvo E4E što predstavlja istraživačku dimenziju ekspertize.

U projekatima na kojima je sudjelovao imao je snažan osobni utjecaj, a posebno u procesima akvizicija i spajanja u multinacionalnoj korporaciji (kao član uprave u Holcim Hrvatska), redizajnu poslovnih procesa u poduzećima i visokim učilištima, te u inovativnim metodama poučavanja i učenja korištenjem napredne informacijske i komunikacijske tehnologije. Navedeni osobni utjecaj na uspjeh projekata temelji se na poslovnim kompetencijama (specijalist za dizajniranje sustava upravljanja po modelu Balanced Scorecard) te akademskim kvalifikacijama (dva znanstvena doktorata: (1) Poslovno upravljanje,  specijalnost u biznisu i (2) Poslovno upravljanje: specijalnost u Menadžmentu; te znanstveni magisteriji poslovnog upravljanja). Objavio je preko 30 znanstvenih radova iz različitih područja poslovanja, knjigu Corporate Social Responsibility and Sustainable Competitive Advantage, te sudjelovao na brojnim međunarodnim konferencijama iz njegovog područja interesa. Glavni je urednik znanstveno-stručnog časopisa obrazovanje za poduzetništvo te član savjeta stručnog časopisa Suvremena trgovina.

Stalno se stručno usavršava u područjima ekonomije, poduzetništva i upravljanja. Predmete koje je predavao i/ili predaje na visokim učilištima su: Menadžment, Strateški menadžment, Međunarodni menadžment, Poslovno odlučivanje, Upravljanje rizicima u poduzetništvu, Organizacija i upravljanje poduzećem, Gospodarska etika/Poslovna etika, te Društveno odgovorno poslovanje. Umrežen je s akademskim i poslovnim subjektima međunarodnog okruženja.