Select Page

Strateški poslovni planovi za srednje velika poduzeća

Srednje velika poduzeća nalaze se pred velikim izazovom transformacije iz poduzetničkog upravljanja u menadžerski stil upravljanja. Delegiranje odgovornosti mora biti pažljivo planirano i ne može se dogoditi preko noći. Izgradnja menadžerske organizacije još je i manji problem u odnosu na zahtjev da se izgradi intrapoduzetnička organizacija kapacitirana stvarati nove poslovne pothvate, dostizati veću učinkovitost, konkurentnost, rast plaća i dr. Srednja velika poduzeća pogodna su za implementaciju Balanced Scorecard strateškog modela upravljanja prema kojem se u prvom planu izgradnja zaposlenika i unapređenje internih procesa, 

a rast prihoda, redukcija troškova i veća dobit su logična posljedica kompetentnijih zaposlenika i bolje organizacije rada. Pristup izradi Balanced Scorecard strategije je bottom-down, odnosno planira se jedinstvena strategija za čitavo poduzeće, a zatim se kaskadno strategija prilagođava segmentima poslovanja. Strategija poslovanja izrađuje se timski i u strategiji poslovanja nužno sudjeluju ključni zaposlenici poduzeća. Ovu uslugu prati usluga interim menadžmenta u implementaciji poslovne strategije.