Select Page

Sustav projektnog menadžmenta

Namjera pravednog nagrađivanja rezultata rada obilježje je svakog uspješnog poduzetnik i menadžera, međutim izgradnja sustava nagrađivanja kompleksan je projekt koji mora uvažiti zahtjeve koji proizlaze iz relevantnih teorija radne motivacije. Suvremene se teorije i njihove pretpostavke moraju uvažiti pa dizajneri sustava kompenzacije rada moraju znati ključne premise Vroomove teorije očekivanja, Herzbergove teorije higijenika i agensa, Murrayeve teroje osobnosti, Hayekove teoriji socijalne pravde i Ryan – Deci intrinzično – ekstrinzične teorije. Različiti teoretičari promatrali su problem motivacije  ponašanja pojedinca u društvenoj zajednici (poslovnoj organizaciji) iz različitih perspektiva, a dizajneri sustava nagrađivanja ne samo da moraju razumjeti specifičnosti teorija radne motivacije već još i više moraju imati visoku ekspertizu i profesionalizam u području upravljačkog računovodstva i teorija organizacije.