Select Page

Start-up marketing planovi

Marketing plan srce je poslovnog plana za start-up poduzeće. Marketing plan je neizostavan dokument svakog strateškog plana, ali u start-up razdoblju dobro planirana marketing strategija posebno je važan čimbenik poslovnog uspjeha. Start-p poduzeće treba generirati dovoljne prihode u što kraćem razdoblju kako bi se posao mogao dalje samofinancirati i kako bi se vratili dugovi za početni kapital i kako ne bi došlo do novog nepotrebnog zaduživanja. Promišljenim planiranjem marketinških aktivnosti mogu se generirati izvrsne ideje kako doći do što većeg broja kupaca i kako povećati prodaju. Promišljenim planiranjem marketinških aktivnosti planirani se napori marketinga mogu u potpunosti izmijeniti u odnosu na početne planove kako doći do kupaca.

Planiranje marketinga start-up poduzeća dio je poslovnog planiranja, ali njegov najvažniji dio pa se često marketing planovi zbog svoje važnosti odvajaju od poslovnih planova. Marketing planiranje povećava vjerojatnost poslovnog uspjeha i zato su aktivnosti planiranja marketinških aktivnost neizostavne u izgradnji uspješnog start-up poduzeća.