Select Page

SMEs poslovna savjetovanja

Prema izvješću Europske komisije u Europskoj Uniji je čak 99% poduzeća u kategoriji malih i srednjih poduzeća. Postoji velika razlika između strategije upravljanja s mikro poduzećima, malim poduzećima i srednje velikim poduzećima. Mikro poduzeća (zaposleni < 10 i prihod ili aktiva < 2.000.000 eura) obilježava klasični poduzetnički stil upravljanja jednog vlasnika koji odlučuje o svemu. Mala poduzeća (zaposleni < 50 i prihod ili aktiva < 10.000.000 eura) trebaju izgraditi kulturu poduzetničkog menadžmenta delegiranjem odgovornosti s poduzetnika na zaposlenike menadžere. Srednje velika poduzeća (zaposleni < 250 i prihod < 50.000.000 eura i aktiva < 43.000.000 eura) trebaju izgraditi kulturu intrapoduzetništva. Poslovna savjetovanja odnose se na konkretne organizacijske izazove poduzeća i tražnje najboljih rješenja koja vode do veće konkurentnosti i učinkovitosti, jednako važno i do većeg zadovoljstva zaposlenika. Često poduzetnici i menadžeri traže rješenje nekog organizacijskog problema, a uzroci i rješenje problema su na nekom drugom području organizacije. Prijelaz s poduzetničkog stila upravljanja na menadžerski stil upravljanja posebno je osjetljivo razdoblje za poduzetnike, ali i za zaposlenike.

Transformacija stila upravljanja zahtjeva svoje vrijeme i poštivanje određenih pravila. Promjene su nužne ali se ne događaju preko noći. Zasigurno, ne može izostati naporan rad u preoblikovanju organizacije, ali isto tako i u izgradnji kapaciteta organizacije za dugoročnu održivost. Jedan od najvećih izazova je kako motivirati zaposlenike na promjene, a to je posao za profesionalce. Prilagodba čovjeka na nove načine rada je proces koji traje, a za što uspješniju prilagodbu i promjene najbolji je način neprestano i u manjim opsezima raditi promjene. Takve su promjene za zaposlenike lakše, a i sami poduzetnici i zaposlenici izgrađuju kulturu promjena kao nešto što je uobičajena poslovna praksa i dobrodošlo. Poduzetnici koji ne izgrađuju svoje zaposlenika niti profesionalno izgrađuju sebe imat će zasigurno velikih organizacijskih i međuljudskih problema i nezadovoljstava od strane radnika kada promjene budu nužne. Najbolji je način promjenama upravljati i ne dopustiti da nam konkurencija i tržište nametnu promjene kada to najmanje očekujemo, tada se događaju posljedice problema čiji su uzroci nekoliko godina unazad. Prevencija je uvijek najbolje rješenje problema. SMEs poslovna savjetovanja imaju svrhu pružiti informacije za donošenje najbolje poslovne odluke.