Select Page

Što je premium ponuda?

Naša je premium ponuda usmjerena isključivo proaktivnim poslovnim organizacijama i menadžmentu koji teži liderstvu. Suvremena tehnološka rješenja za dizajn organizacije koja nudimo isporučit će koristi poslovnoj organizaciji provedbom strateškog, programskog i projektnog menadžmenta. Promjene zahtijevaju vrijeme kako bi proizvele koristi i zato surađujemo samo sa menadžmentom i poduzetnicima koji su svjesni da se za koristi zahtjeva vrijeme i naporan rad. Softverska rješenja razvijena su u suradnji s partnerskim IT tvrtkama i predstavljaju integrativan ERP koji odgovara zahtjevima suvremenog menadžmenta, jednako i zakonskim zahtjevima iz područja proizvodnje, trgovine i usluga. Primjena naših softverskih i intelektualnih rješenja namijenjena je složenijim poslovnim organizacijama koje broje preko 100 zaposlenika i ostvaruju prihode preko 50 milijuna kuna. Suvremeno poduzetništvo i menadžment obilježeni su velikim promjenama koje su generirane novim tehnologijama četvrte digitalne revolucije. Svakodnevno diljem svijeta mnoga se radna mjesta gase, a nova se otvaraju. Populacija radnika ne može toliko brzo prihvatiti superiorna tehnološka rješenja jer je tehnološki napredak brži od čovjekove prilagodljivosti. Ipak, poslovne organizacije koje čine korak više i brže dolaze do nagrade u jednoj tržišnoj utakmici koja ne prestaje. Organizacije koje su statične gube utakmicu, pitanje je vremena kada će postati opterećenje same sebi. Menadžment koji teži izvrsnosti prepoznat će rješenja koja generiraju izvrsnost. Menadžment koji donosi najbolje odluke donijet će pravilnu odluku o izboru partnera s kojim želi razvijati ljudske potencijale, procese, digitalizaciju i organizaciju.

Naša premium ponuda zajamčeno stvara veću dodanu vrijednost u partnerskim organizacijama s kojima surađujemo na rješavanju zajedničkih organizacijskih problema. Dodana vrijednost stvara se kroz sve procese u organizaciji, ne samo kroz proizvodne procese. Stvaranje veće dodane vrijednosti provodi se kroz bolje upravljanje internim procesima. Superiornoj dodanoj vrijednosti doprinosi jednako unapređenje administrativnih procesa (prodaja, nabava, marketing, računovodstvo,…) i proizvodnih procesa (proizvodnja i pružanje usluga). Stvaranje superiorne dodane vrijednosti izravno doprinosi jačanju konkurentnosti poslovne organizacije. Poslovna organizacija ne može egzistirati na tržištu ako nije konkurentna, ali konkurentnost nije isto što učinkovitost (profitabilnost) i konkurentnost mora biti učinkovita. Naša premium ponuda postoji radi rješavanja složenih organizacijskih problema i dostizanja profitabilne konkurentnosti, naravno na zadovoljstvo kupaca i zaposlenika. Pažljivo pregledajte ponudu softverskih i intelektualnih rješenja za specifične organizacijske probleme.

Naša softverska rješenja

MJERENJE UČINKOVITOSTI VELEPRODAJE

Izmjerite profitabilnost ugovora s kupcima i učinkovitost prodaje voditelja ključnih kupaca u mjesečnim i kumulativnim razdobljima. Izvrsna informacijska podloga stvorit će konkurentsku prednost u donošenju odluka o izboru najboljih kupaca i prodajnih cijena.

MJERENJE UČINKOVITOSTI MALOPRODAJE

Izmjerite profitabilnost svake pojedine prodajne jedinice za svaki pojedini mjesec i u kumulativnim razdobljima. Znate li koliki je udio pojedinih rashoda u prodajnim cijenama i koje su prodajne jedinice najprofitabilnije i koliko? Saznajte i donosite najbolje poslovne odluke za maloprodaju.

MJERENJE UČINKOVITOSTI PROIZVODNJE

Izmjerite učinkovitost svakog pojedinog stroja i proizvodne linije, takta, procesa ili radnog naloga proizvodnje za svaki mjesec i u kumulativu. Znate li koji strojevi i proizvodne linije stvaraju dodanu vrijednost, a koji gubitak? Jesu li vaše kalkulacije točne ako to ne znate? Saznajte i donesite najbolje odluke koje su u interesu vaše poslovne organizacije.

MJERENJE UČINKOVITOSTI NABAVE

Izmjerite učinkovitost procesa nabave u vašem poduzeću za svaki pojedini mjesec i u kumulativu, jednako tako izmjerite učinkovitost rada svakog zaposlenika u nabavi i pravedno nagradite rad. Znate li s kojim dobavljačima ostvarujete dodanu vrijednost, a koje treba zamijeniti? Znate li koji zaposlenici više doprinose dodanoj vrijednosti? Saznajte i donesite najbolju odluku o izboru dobavljača i zaposlenih u nabavi.

.

MJERENJE ORGANIZACIJSKOG ZNANJA

Izmjerite primjenjivo organizacijsko znanje. Vaši najbolji zaposlenici očekuju od vas da prepoznate njihovu ekspertizu i da im dodijelite odgovornije zadatke kako bi stvarali i mogli se ostvariti te kako bi bili primjeri. Izmjereni koeficijenti postat će dodaci na stalni dio plaće, a takav postupak nagrađivanja primjenjivog znanja stvorit će kulturu učenja u vašoj organizaciji.  

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Administracija s dijeljenjem papira među zaposlenicima treba postati prošlost. S našim softverom izgradite takav sustav sistematizacije koji će stvoriti izvrsnu organizaciju rada. Zaposlenici trebaju u svakom trenutku moći pristupiti digitalnim procedurama rada i komunicirati s administracijom poduzeća iz bilo kojeg dijela svijeta.

SUSTAV KVALITETE PROCESA

Neka sustav kvalitete koji je nužna administracija postane prošlost. S našim softverom izgradite izvrstan sustav kvalitete i digitalizirajte sve procedure rada, učinite ih odmah dostupnima i neka svatko u vašoj organizaciji zna što su obveze i zadaci.

SUSTAV NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIKA

Zadržite najbolje zaposlenike i javno ih pohvalite temeljem sustava nagrađivanja rada. S našim softverom pravedno rasporedite plaće ovisne o rezultatima rada. Visoka plaća bez sustava nagrađivanja rada ne motivira. Plaće koje se temelje na prepoznatim rezultatima rada su preduvjet visokoj motivaciji.

SUSTAV STRATEŠKOG MENADŽMENTA

Strateško usmjerenje organizacije zahtjeva uvođenje kulture promjena. Trenutak je toliko delikatan i zahtjevan za organizaciju i zahtjeva vrhunski konzalting i ekspertizu koja će taj trenutak obilježiti kao prekretnicu nakon koje je organizacija udahnula poduzetnički duh na svim svojim razinama.

SUSTAV OPERATIVNOG MENADŽMENTA

Dugoročna i kratkoročna učinkovitost ovisna je o stupnju delegiranja odgovornosti na niže razine. Što je veći stupanj delegiranja to je organizacija jača. Najbolje je kada se iskoriste svi kreativni kapaciteti i kada svi razmišljaju o poslu, jer svi ovise o istom poslu.

SUSTAV PROJEKTNOG MENADŽMENTA

Naučite svoje zaposlenike da razmišljaju i rade sustavno. Stjecanje kompetencija za rješavanje organizacijskih problema je proces koji započinje projektnim menadžmentom. Izgradite svoje zaposlenike i izgradite projektnu organizaciju rada nužnu za kontinuirane pozitivne promjene.

business analytics

Konkurentska prednost je u internim procesima rada koji se mogu tako dizajnirati da stvaraju veću dodanu vrijednost. Najbolje je kada se najprije krene od vlastitih procesa i počisti u vlastitom dvorištu. Softverska rješenja i digitalizacija nose enormne rezerve za kreiranje dodane vrijednosti. Otkrijte gdje se nalaze.