Select Page

Poslovni planovi za mikro i mala poduzeća

Upravljanje poduzećem je proces. Poduzetnik mora neprestano promišljati o upravljanju poduzećem, vrijeme za analize determinirano je važnošću odluke. Ipak, treba postojati vrijeme kada se o poduzeću strateški promišlja bez obzira na veličinu poduzeća. Strateško planiranje za mikro i mala poduzeća podrazumijeva planiranje za razdoblje dvije do pet godina i planiranje dobro promišljenih i analiziranih odluka. Mikro poduzeću strateška odluka može biti novi ured na novoj lokaciji ili novi proizvod u proizvodnom programu. Strateške odluke zahtijevaju da se analiziraju i da takve odluke budu utemeljene na objektivnim očekivanjima i kalkuliranim rizicima. Odlika dobrih poduzetnika je da preuzimaju samo kalkulirane rizike. Identifikacija, analiza i kalkuliranje rizika počinje i završava s dobrim poslovnim planiranjem. Upravljanje s kontinuitetom ciklusa uvijek za početak ciklusa ima planiranje kao profesionalan pristup koji vodi prema kvaliteti i izvrsnosti.

Upravljanje poduzećem je proces, a proces mora biti kvalitetan. Kvaliteta u upravljanju procesom nužno zahtjeva četiri koraka poznata kao „Deming PDCA Cycle“: planiranje (Plan) – izvršavanje (Do) – kontrola (Check) – usmjeravanje (Act). Izvrsno upravljanje mikro i malim poduzećem zahtjeva pristup planiranja aktivnosti. Dakle, bilo da je riječ o kalkuliranju rizika ili o kvaliteti planiranje je neizbježno. Mnogi kritičari ovog pristupa smatraju kako se može upravljati poduzećem dobro i bez poslovnih planova koji su sami sebi svrha, intuicijom vlasnika i dobrim poslovnim vezama. Najbolji odgovor ponudio je Jim Collins i njegova istraživačka skupina u knjizi „Od dobrog do izvrsnog“ koji su pet godina istraživali kako su dobra poduzeća postala izvrsna i iznijeli u knjizi jednu od osnovnih premisa do održivog i uspješnog poslovnog pothvata: „dobro je neprijatelj izvrsnosti“. Dobra poduzeće nestaju s tržišta prije ili kasnije, izvrsna poduzeća opstaju dugoročno.