Select Page

Sustav operativnog menadžmenta

Posjedujemo visoko know – how rješenje za izgradnju sustava operativnog menadžmenta. Poslovnu strategiju treba spustiti na segmentne menadžere i zaposlenike koji trebaju dosegnuti planirane ciljeve tijekom jednogodišnjeg razdoblja. Naše rješenje povezuje poslovnu strategiju sa operacijama u segmentima poslovne organizacije na način da se operacije planiraju i tijekom mjesečnih razdoblja mjere što je osnova za nagrađivanje zaposlenika i menadžera. Izgradnja operativnog sustava upravljanja je vrlo kompleksan projekt za koji se zahtjeva interdisciplinaran pristup. Potrebno je poboljšati tri razine resursa: organizaciju, znanje i IT podršku. Naše rješenje omogućava top menadžmentu mjesečne izvještaje o učinkovitosti i potpuni sustav kontrole nad svim procesima. Nakon izgradnje operativnog sustava upravljanja organizacijska se kultura u potpunosti mijenja i postaje intrapoduzetnička, sa snažnim stupnjem delegiranih ovlasti na niže razine.