Select Page

Ocjena poduzetničkog potencijala

Jedno od temeljnih pitanja iz područja poduzetništva je „rađaju li se poduzetnici ili se poduzetnikom postaje?“. Kategoričko pitanje ima kategorički odgovor: „poduzetnikom se postaje“. Međutim, filozofija poduzetništva promišlja o tom fenomenu još dalje. Istraživanja poduzetničkog ponašanja dokazuju kako svi ljudi imaju obilježja ponašanja poput formalnih poduzetnika bez obzira na osobne izbore i posao koji rade, bilo da su u mirovini, fakultetu, vojsci, školstvu, zdravstvu, nezaposleni. Čini se da je poduzetništvo i prirodno obilježje čovjeka, jer je poduzetništvo druga riječ za stvaranje, a priroda čovjeka je da stvara.   

Poduzetništvo je danas globalni fenomen, pojava koja obilježava 21. stoljeće. Poduzetništvo nije samo fenomen koji se veže za start-up mikro poduzeća, već i za sve druge oblike poslovnih i neprofitnih organizacija u kojima zaposlenici postaju (intra)poduzetnici i pokreću promjene koje mijenjaju načine kako ljudi žive, rade i razmišljaju.

Najlakši pristup koji pojedinac može zauzeti prema promjenama u svojoj okolini je da postane inicijator promjena, jer promjene je lakše provoditi nego njima biti zahvaćen. Poduzetništvo kao način promišljanja i ponašanja kritično je važno za upravljanje promjenama u dinamičnom svijetu velikih i sve bržih promjena. Poduzetništvo je stil života koji odgovara izazovima suvremenog doba, sposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastitu budućnost. Takva se sposobnost očituje u konkretnim aktivnostima pokretanja poslovnog pothvata, a formula sposobnosti = sklonost x znanje x resursi. Ocjenom poduzetničkog potencijala utvrđuje se je li osoba sklona poslu kojeg pokreće, ima li zahtijevane vještine i kompetencije te jesu li na raspolaganju svi potrebni opipljivi i neopipljivi resursi za uspjeh. Spoznaja problema već je pola rješenja na putu prema uspjehu.