Select Page

Sistematizacija

Prema članku 26. Zakona o radu (NN 127/17) zahtjeva da poslovne organizacije s brojem zaposlenih 20 i više izrade pravilnik o radu kojemu je svrha propisati raspodjelu plaća, organizaciju rada, mjere zaštite dostojanstva radnika i zaštite od diskriminacije radnika. Uobičajeno se po ovom zakonskom obvezom smatra da je potrebno uvesti sistematizaciju rada. Sistematizacija je sustavan pristup rješavanju organizacijskih problema. Prečesto se ovaj zakonski zahtjev u poduzećima provodi odvojeno od već postojećih radnih procedura pa u nekom trenutku implementacije postoje odvojeni sustavi koji nisu povezani, s jedne strane sustavi organizacijskih procedura, a s druge strane zakonski obvezujuća dokumentacija o organizaciji rada. Pravilnik o radu temeljni je dokument koji na pozitivan način tumači organizacijska ograničenja i mogućnosti.

Organizacija rada složen je projekt, a izlazni rezultat projekta mogu biti dokumenti poput „Sustava fiksnog djela obračuna plaće“, „Sustav varijabilnog djela obračuna plaće“, „Procedure rada sustava kvalitete“ i dr. Dodatna dokumentacije prilog je pravilniku o radu. Sistematizacija se u poduzeće uvodi projektnim pristupom ako se želi izgraditi što izvrsniji sustav rada. Menadžment poduzeća na jedan profesionalan i sustavan način projektnim pristupom može riješiti mnoge organizacijske izazove i upravo su projekti na uređenju organizacije rada motivirajući za kreativne poduzetnike i menadžere osjetljive za pravdu i istinu.