Select Page

Holistička marketing strategija

Novi i suvremeni oblik organizacije marketinga i načina upravljanja marketing procesima izlazi iz okvira funkcije marketinga i prožima sve organizacijske jedinice poslovne organizacije. Novi strateški modeli upravljanja izgrađuju marketing organizaciju, stari modeli izgrađivali su funkciju marketinga. Holistička marketing organizacija zahtjeva od zaposlenika svijest o vlastitom doprinosu stvaranju dodane vrijednosti krajnjeg proizvoda. Sve funkcije i svi procesi postoje radi krajnjeg proizvoda ili usluge, a krajnji učinak postoji radi kupca. Zadaća je marketinga spoznati i zadovoljiti potrebe kupaca, a zadaća je holističkog marketinga da tu istinu spoznaju svi zaposlenici poduzeća te proaktivno i kontinuirano doprinose sve većoj vrijednosti proizvoda.

Holistički marketing sustav je usmjeren kontinuiranom unapređenju marketing procesa, izgradnji kapaciteta zaposlenika, inovativnim pristupima oglašavanju i prodaji te marketinškim projektima. Suvremeni marketing spaja do sada nespojiva funkcijska područja pa je holistički marketing nezamisliv bez upravljačkog računovodstva u organizaciji. Vrijeme lijepih marketinških priča je prošlost, izmjereni rezultati govore više od uvjeravanja. Uspješnost marketinga mjeri se kroz upravljački računovodstveni kontrolni sustav, a svako ulaganje u marketing ima svoju metriku. Holistička marketing strategija treba biti dio integralne Balanced Scorecard strategije, a holistička marketing organizacija još jedan upravljački sustav koji stvara superiornu dodanu vrijednost.