Select Page

Studija izvodljivosti

Studija izvodljivost je sintetički dokument koji sadrži više analitičkih studija poput (pred)investicijske studije, međutim svrha ovog dokumenta razlikuje se od svrhe prethodnih sintetičkih studija. Predinvesticijska studija ima svrhu selekcije najboljih poslovnih ideja i prepoznavanja poslovnih prilika, investicijska studija ima svrhu informacijske osnovice za poslovno odlučivanje o pokretanju i financiranju poslovnog pothvata, a studija izvodljivosti ima svrhu prikazati najbolji izbor izvođenja investicijskog projekta. Prilikom izrade studije izvodljivosti ocjena poslovnih ideja i ocjena investicijskog pothvata su u drugom planu. Primarna svrha studije izvodljivosti je najoptimalniji tehnički način izvođenja investicijskog projekta. Često se pod pojmom studije izvodljivosti podrazumijeva pojam investicijske studije, a to se čini zato što nije moguće precizno razgraničiti sadržaj ovih studija u samom procesu investicijskog projektiranja.

Investicijski projektant ima slobodu sam definirati ograničenja i sadržaj sintetičkih studija, ali je svrha studije izvodljivosti jasno definirana. Projektne ideje koje su selektirane u predinvesticijskoj studiji, potvrđene kao poslovne prilike u investicijskoj studiji, u studiji izvodljivosti projektnim se pristupom planiraju kao poslovni pothvati. Studije izvodljivosti izrađuju se nakon investicijskih studija ili nakon cost-benefit studija. Studija izvodljivosti koja se izrađuje za društveno opravdani investicijski projekt koji ima snažne utjecaje na društvenu zajednicu prikazuje najbolji način izvođenja društveno – ekonomskog projekta. Sadržaj studije izvodljivosti prilagođen je svrsi dokumenta, ali i specifičnostima svakog pojedinog investicijskog projekta pa je za kreiranje ovog dokumenta nužno da se investicijski projektant pridržava načela investicijskog projektiranja, etike i profesionalnih standarda.