Select Page

Strateški marketing planovi za srednje velika poduzeća

Marketing je kao znanost i primijenjeno područje znanja u zadnjih desetak godina doživio potpunu promjenu. Digitalizacija društva utječe na način kako ljudi danas žive, rade i razmišljaju. Život se ubrzao, a razvijene zemlje u novim tehnologijama prepoznaju nove načine da čovjeku olakšaju život. Prosječni potrošač danas puno brže dolazi do informacija potrebnih za odluku o kupovini između mnoštva dostupnih informacija. Promjenama smo zahvaćeni svi. Prostor i vrijeme su se skratili kada je u pitanju ponuda i potražnja. Današnje tržište sve više poprima obilježja savršene konkurencije kakvu je nekada kao filozofsku konstrukciju opisao otac tržišne ekonomije Adam Smith. Konkurentnost je postala imperativ svakog poduzeća na tržištu stalnih promjena. Suvremeni pristup upravljanju organizacijama promatra poduzeće kao entitet između različitih partnerstava, a ta partnerstva tvore lanac dodane vrijednosti. Poduzeća se međusobno štite i ugovaraju posebna udruženja i oblike suradnje sa svrhom veće konkurentnosti. Perspektiva lanca dodane vrijednosti zahtjeva i od svih odjeljenja u poduzeću da doprinesu većoj konkurentnosti kroz sve interne procese. Pomoćne funkcije poput računovodstva, HRM-a, marketinga i dr. više nisu zajedničke službe i opći trošak, već naprotiv pomoćne jedinice koje povećavaju konkurentnost izvršavajući sve one aktivnosti koje strateške poslovne jedinice ne uspijevaju same.

Marketing je izašao iz svoje funkcije i sada prožima sve ostale funkcije poduzeća, proizvodne i neproizvodne. Zahtijeva se od svih zaposlenika u poslovnoj organizaciji da razmišljaju i djeluju marketinški, jer su svi procesi u poduzeću radi konačnog proizvoda ili usluge koji su stvoreni za potrošača. Marketinško ponašanje zaposlenika podrazumijeva punu odgovornost za izvršavanje aktivnosti i svijest kako posao koji zaposlenik izvršava utječe na konkurentnost konačnog proizvoda. Suvremene poslovne organizacije postaju marketinške organizacije, a marketing postaje holistički marketing. Nekada samostalna funkcija marketinga koja je izvršavala sama sve aktivnosti marketinga sada ima zadaću podržati holističku marketing organizaciju i izvršavati samo one aktivnosti marketinga koje druge organizacijske jedinice ne uspijevaju same. Tradicionalni 4P (Product, Price, Promotion, Place) dopunjen je s novih 4P: Performance, People, Programs and Process. Suvremeni marketing u fokus stavlja učinkovitost procesa, izgradnju kapaciteta zaposlenika za unapređene procese, planiranje programa i projekata iz marketinga te kontinuirano unapređenje procesa. Prvi korak prema holističkoj marketing organizaciji je holistička marketing strategija, a takva se strategija za srednje velika poduzeća u pravilu radi bottom-down pristupom, odnosno izrađuje se jedna strategija za poslovnu organizaciju, a zatim se kaskadno spušta na segmente poduzeća.