Select Page

Start-up poslovni planovi

Planiranje start-up poslovne strategije ima svoje specifičnosti. Pokreće li posao jedna osoba ili tim? Kako financirati start-up poslovanje? Kakva je očekivana ekonomika poslovanja? Kako izaći na tržište? Koji je način oglašavanja nove ponude najučinkovitiji s obzirom na raspoloživa sredstva? Kako upravljati rizicima? Što ako se posao brzo počne razvijati? Što ako posao ne generira prihode u početku? Kako ću izračunati prodajne cijene? Koliko mi novaca treba u start-up razdoblju? Mnoga pitanja još mogu biti postavljena na koje poduzetnik mora znati odgovore ili o tome promišljati prije pokretanja ili u samom početku pokretanju poslovnog pothvata. Često se već pri završetku poslovnog plana okolnosti promjene pa nije sve u planu ažurno s vremenom i novim okolnostima. Mnogi kritičari ovo navode kao najveći problem poslovnog planiranja. Međutim, dokazano je da uspješni poduzetnici planiraju i da samo promišljenim planiranjem poslovnog pothvata poduzetnik može zaokružiti jednu cjelinu o svom poslovanju. Najveća korist poslovnog planiranja je jasno određivanje prioriteta u start-up razdoblju. 

Najveća korist poslovnog planiranja je jasno određivanje prioriteta u start-up razdoblju. Planiranje i izvršavanje prioriteta od kritične su važnosti za poslovni uspjeh, jer izvršavanje prioriteta prema planu daje poduzetniku potreban mir u razdoblju pokretanja posla kada sve obiluje s mnogo administracije i mnogo pitanja koja mu postavljaju drugi i on sam sebi. Hazardersko pokretanje posla nužno stvara nepotrebne pritiske. Konfuzna situacija ne stvara dodanu vrijednost, naprotiv sve obiluje praznim hodovima i povećava se vjerojatnost poslovnog pada. U poduzetništvu vrijedi pravilo da poslovni pad može biti pozitivno iskustvo za novi početak, međutim zašto pasti ako to nije nužno? „Tko od vas, kad hoće da sagradi kulu, najprije ne sjedne da proračuna trošak da li ima čim dovršiti? Da mu se ne bi, kad postavi temelj a ne mogne dovršiti, počeli rugati svi koji ga vide: Ovaj je čovjek počeo graditi, a nije mogao dovršiti“ (Lk, 14, 28-30). Mnogi su padovi posljedica manjkavog planiranja i slabog promišljanja poslovne ideje. Planiranjem smanjujemo negativne rizike. Sve ima svoje vrijeme, tako i poslovno planiranje za start-up zahtjeva svoje vrijeme i napor poduzetnika u izradi plana.