Select Page

Cost-benefit studija

Investicijski projekti koji su od javnog interesa za društvenu zajednicu i razvoj gospodarstva nekog geografskog područja zahtijevaju posebnu ocjenu dinamičke rentabilnosti projekta koja se naziva društveno – ekonomska ocjena projekta ili ekonomska ocjena projekta ili analiza troškova i koristi (cost-benefit analiza). Cost – benefit studija je sintetička studija u svemu identična investicijskoj studiji sa dodatkom ocjene o učincima projekta na društvenu zajednicu. Takvi se učinci mogu izraziti kvantitativno i mjere se u izračunu ekonomskog toka i njegovih pozitivnih ili negativnih kretanja kroz vrijeme. Utjecaj nekog projekta na društvo može se mjeriti i kvalitativno za sve one varijable koje se ne mogu pretvoriti u varijable ekonomskog toka. Kvalitativni pokazatelji nekih varijabli poput (ne)zadovoljstva stanovnika nekog područja investicijskim projektom mogu biti od presudnog utjecaja na realizaciju takvog investicijskog projekta.

Izrada cost-benefit studije zahtjeva iznimnu ekspertizu i profesionalnost s obzirom da je riječ o projektima velike financijske vrijednosti koji imaju značajan utjecaj na kvalitetu života stanovnika na području na kojem će projekt imati stalne utjecaje. Cost-benefit studija ili studija troškova i koristi je dokument koji ima svrhu pružiti relevantnu informacijsku osnovicu nositeljima ekonomske politike i investitorima o opravdanosti pokretanja i financiranja investicijskog projekta koji ima neprestane utjecaje na društvenu zajednicu.