Select Page

Investicijska studija

Investicijska je studija sintetička studija koja poput predinvesticijske studije sadrži više analitičkih studija, ali veće razine detaljnosti. Svrha investicijske studije je priprema izvrsne informacijske osnovice temeljem koje investitori i kreditori trebaju donijeti odluku o pokretanju i financiranju poslovnog pothvata. Predinvesticijskom studijom neke su poslovne ideje prepoznate kao poslovne prilike dok druge nisu, a investicijskom studijom te su poslovne prilike dalje progresivno elaborirane u neprekinutom slijedu planiranja opisom koncepta pokretanja poslovnog pothvata. Izrada svake investicijske studije zahtjeva interdisciplinaran pristup. Osim metodologije statičke financijske analize za koju se zahtijevaju znanja financijskog računovodstva, investicijski projektant i/ili njegov tim trebaju imati i druga interdisciplinarna znanja nužna za razvoj poslovnih ideja. Posebno je važna ekspertiza iz poduzetništva, marketinga, opisa djelatnosti posla, upravljačkog računovodstva, financijskog menadžmenta, projektnog menadžmenta, strateškog menadžmenta, operativnog menadžmenta i upravljanja rizicima.

Izrada izvrsnih sintetičkih investicijskih studija je zahtjevan projekt i samo osobe s visokim stupnjem ekspertize i profesionalnosti mogu jamčiti visoku kvalitetu izrađene investicijske studije. Visoki standardi etike i profesije investicijskog projektiranja zahtijevaju da se u izradi studije strogo pridržava načela investicijskog projektiranja. Profesionalan i etičan pristup izradi dokumenta zahtjeva od investicijskog projektanta i članova tima svijest o odgovornosti za izradu relevantnog dokumenta temeljem kojeg investitori i financijeri donose odluku o pokretanju poslovnog pothvata, bez obzira je li riječ o privatnim ili javnim izvorima financiranja. Investicijska studija ne smije biti dokument koji je sam sebi svrha, već naprotiv dokument koji treba ponuditi sve relevantne informacije za poslovno odlučivanje. Izvrsna investicijska studija znatno smanjuje rizike od poslovnog promašaja i povećava vjerojatnost da se poslovne prilike realiziraju kroz poslovni pothvat.