Select Page

Savjetovanje o investicijskim projektima i programima

Donošenje odluke o investicijskom ulaganju i pokretanju investicijskog pothvata zahtjeva promišljanje i analize. Izrada sintetičkih studija kao što su predinvesticijske studije, investicijske studije, studije izvodljivosti i cost-benefit analize zahtjeva za složene investicijske projekte i programe sustavan, odnosno projektni pristup izradi dokumentacije. Neke investicijske ideje nemaju potencijal poslovne prilike, a već u savjetovanju oko investicijske ideje velika je vjerojatnost da se za takve investicijske ideje spozna kako nisu dugoročno i tržišno održive i da su za pokretanje pothvata iznimno riskantne. Poslovnim savjetovanjem o investicijskoj ideji mogu se generirati nove ideje na razini projektnih i programskih koristi koje mogu pojačati vjerojatnost uspjeha inicijalne poslovne ideje.

Svrha savjetovanja je kreirati osnovni konceptualni okvir za testiranje poslovne ideje kako bi osnovna ideja imala veću vjerojatnost uspjeha ili odbaciti ideju i na takav način racionalizirati utrošak vremena i napora za analizu poslovne ideje investitoru i investicijskom projektantu. Poslovno savjetovanje o razmatranju ideja investicijskog programa zahtjevnije je od savjetovanja investicijskog projekta iz jednostavnog razloga što je u investicijskom programu veći broj poslovnih ideja. Vrijeme potrebno za dogovaranje posla u izradi nekog od sintetičkih studija determinirano je s jedne strane brojem investitora s kojima se izvršava komunikacija, a s druge strane brojem ideja koje treba promisliti i analizirati.