Select Page

Mjerenje učinkovitosti nabave

Upravljanje procesom nabave ima enorman učinak na poslovnu učinkovitost poduzeća. Troškovi nabave sirovina i materijala, trgovačke robe i vanjskih usluga moraju biti strogo pod kontinuiranim nadzorom, jer su jedan od ključnih preduvjeta održivosti učinkovitog poslovanja. Naša softverska rješenja mogu generirati superiorne izvještaje o učinkovitosti rada nabavnog osoblja, a izvještaji o učinkovitosti osnova su za varijabilno nagrađivanje zaposlenih u nabavi. Pokazatelji poput nabavljeno / kompenzirano, koeficijent obrtaja zaliha, prosječan broj dana plaćanja, razlika u cijeni, zaštitna marža i dr. prikazat će učinkovitost rada svakog pojedinog category menadžera ili supplier relationship menadžera u nabavi. Zaposlenici nabave ne trebaju svi imati iste plaće, naprotiv plaće trebaju ovisiti o učinkovitosti rada koju naša softverska rješenja u potpunosti točno mjere.